[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Ogłoszenie
7 listopada 2019

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Parysów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Przedmiot konsultacji:

Roczny program współpracy Gminy Parysów w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin rozpoczęcia konsultacji:

7 listopada 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji:

18 listopada 2019 r. – godz. 14:00

Formy konsultacji:

Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Parysów w zakładce organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Parysowie

Konsultacje nad programem odbywają się w formie:
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do 18 listopada 2019 roku do godz. 14.00 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Parysowie, pocztą na adres Urzędu Gminy w Parysowie ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów  lub też przesłać elektronicznie na adres: [email protected]

Uprawnieni do udziału w konsultacjach:

Organizacje pozarządowe i podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie gminy Parysów

W załączeniu:

1. Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Parysów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

2. Formularz konsultacji programu

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!