[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Nabór wniosków azbest 2019
22 lutego 2019

Wójt Gminy Parysów informuje o naborze wniosków o bezpłatny odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Parysów w 2019 r.

Wnioski o bezpłatny odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest w roku 2019 należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Parysów w terminie do dnia 8 marca 2019 r.  Przyjmowane są wnioski tylko od osób, które zdjęły z dachu płyty azbestowe i chcą je bezpłatnie oddać w celu utylizacji. Właściciele nieruchomości, którzy zamierzają usunąć azbest w późniejszym terminie mogą składać wnioski do dnia 31 grudnia 2019 r.

Składając wniosek należy podać dokładną ilość wyrobów zawierających azbest, która ma zostać odebrana (należy policzyć sztuki płyt lub ich powierzchnię)oraz okazać się dokumentem potwierdzającym prawo własności nieruchomości, na której składowany jest azbest.

Do wniosku należy dołączyć:

 • informację o wyrobach zawierających azbest,
 • dokument potwierdzający prawo własności do obiektu lub jego kopię,
 • w przypadku nieruchomości, do których prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania,
 • oświadczenie dotyczące pomocy publicznej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie lub pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ewentualnie oświadczenie o wykonaniu zgłoszenia (jeżeli jest wymagane na podstawie przepisów budowlanych),
 • oświadczenia pozostałe.

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Parysowie pokój nr 9 poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Parysowie, pokój nr 9, osoba do kontaktu: Katarzyna Legat, tel. 25 685 53 19. 

Odbiór wyrobów zawierających azbest w 2019 r. uzależniony jest od otrzymania przez Gminę Parysów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek;
 2. Informacja o wyrobach zawierających azbest;
 3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
 4. Oświadczenie dot. pomocy publicznej;
 5. Oświadczenia pozostałe.
map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!