[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Konkurs na animatora i animatorkę roku – nasi wśród najlepszych
7 stycznia 2019

10 grudnia w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca mijający rok pracy na Orlikach i prowadzonych na nich działań podczas której m.in. nagrodzono wyróżniających się w swej pracy animatorów z całej Polski tytułem: Animator Roku.

Tytuł: Animatora Roku 2015 przyznano animatorom zatrudnionym na Orlikach w ramach Programu: "Animator – Moje Boisko Orlik 2012" współfinansowanego ze środków MSiT w 3 kategoriach:

1. Najlepsza współpraca Animatora/Animatorki Orlika z wybranymi grupami priorytetowymi: seniorzy, przedszkolaki, kobiety, dziewczynki, niepełnosprawni, rodziny

2. Innowacja w "uspołecznianiu" Orlika, tzn. w uczynieniu go miejscem ważnym dla rozwoju społeczności lokalnej

3. Najlepsza współpraca z mediami i jej wykorzystanie w celu promocji idei sportu powszechnego na Orlikach

W sumie z ponad 3 500 tys. animatorów pracujących na Orlikach w naszym kraju komisja konkursowa wyłoniła 22, którzy jej zdaniem najbardziej przysłużyli się swoimi działaniami do popularyzacji sportu powszechnego w swoich społecznościach. W śród nagrodzonych znalazł się Mariusz Anczarski – animator sportowy na Orliku w Parysowie, który otrzymał wyróżnienie za: Najlepszą współpracę z mediami i jej wykorzystanie w celu promocji idei sportu powszechnego na Orlikach.

W 2015 roku Orliki odwiedziło ponad 28 mln osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.  Aż o 4 542 194 osób więcej niż w 2014 roku.

To wyróżnienie jest dla mnie jako animatora na Orliku wielkim sukcesem i dowodem uznania za wykonaną w tym roku pracę. Należy jednak pamiętać, że na tę nagrodę złożyła się pomoc wielu osób i instytucji działających w naszej gminie. Poczynając od Urzędu Gminy, Zespołu Szkół, Gminnej Biblioteki Publicznej, OSP, a także księdza proboszcza parafii w Parysowie. Nie zapominając o licznych sponsorach organizowanych w tym roku wydarzeń sportowych, jak także dzieciach, młodzieży i dorosłych którzy licznie i chętnie odwiedzali to miejsce. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wyróżnienia naszego Orlika w Parysowie poprzez otrzymanie przeze mnie tytułu: Animator Roku 2015. Korzystając z okazji chciałbym także już teraz zaprosić jak największą liczbę osób do odwiedzania tego miejsca również w przyszłym roku – Mariusz Anczarski.

Program „Moje boisko – Orlik 2012“, który zainicjowano w 2008 roku, zakładał budowę w każdej gminie na terenie całego kraju – ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. Inicjatywa była związana z Euro 2012, ale stanowiła również odpowiedź na wciąż niską liczbę Polaków aktywnych sportowo. Dzięki współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z samorządami wojewódzkimi i lokalnymi, wybudowano 2604 Orliki.

Na wybudowaniu boisk jednak się nie skończyło. To był dopiero początek batalii o zdrowie i lepszą kondycję Polaków. Program „Nasz Orlik” – zainicjowany przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) – jest kolejnym działaniem wspierającym samorządy i Animatorów w budowaniu atrakcyjnej oferty sportowej oraz jej promowaniem wśród użytkowników Orlików. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje pracę Animatorów, działania szkoleniowe i promocyjne w ramach programów „Animator moje boisko Orlik 2012”, uruchomionego w 2009 roku oraz „Akademia Animatora”, wdrożonego w 2013 roku.

Jak wskazują badania, aktywność fizyczna to nadal domena ludzi młodych, dobrze wykształconych, zadowolonych ze statusu majątkowego, mieszkańców miast. Tymczasem, Orliki stwarzają szanse na to, by zainteresować aktywnością sportową również ludzi starszych,  czy pochodzących z mniejszych miejscowości, niezależnie od stopnia ich zamożności – mówi Monika Chabior, prezeska FRKF.
I to się dzieje, a co istotne, liczba gości Orlików zwiększyła się we wszystkich grupach wiekowych.

Orliki oraz Animatorzy, wspierani w ramach realizowanych przez FRKF programów „Nasz Orlik” i „Akademia Animatora” (szkolenia, e-learning, inspiracje, propagowanie dobrych praktyk) i współpracujący ze sobą nawzajem, tworzą z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami nową jakość na naszej mapie lokalnych centrów wydarzeń, nie tylko sportowych, lecz także społecznych.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!