[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POSIADAJĄCYCH ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (SZAMBA) ORAZ PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW  NA TERENIE GMINY PARYSÓW
27 kwietnia 2022

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym każdy mieszkaniec Gminy Parysów powinien wypełnić druk zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczyć do Urzędu Gminy Parysów.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Parysów oraz pod tekstem.

Wypełnione druki należy składać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Parysów lub pocztą na adres Urząd Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Parysów będą przeprowadzać kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Parysów.

W pierwszej kolejności sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków:

Pobierz

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!