[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Informacja dla przedsiębiorców zobowiązanych do wpłat na fundusze promocji
1 czerwca 2021

Obowiązek dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Zgodnie z ustawą  z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.), utworzono 10 odrębnych funduszy promocji:

 •  Fundusz Promocji Mleka,
 •  Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,
 •  Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,
 •  Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,
 •  Fundusz Promocji Mięsa Owczego,
 •  Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
 •  Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,  
 •  Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,
 •  Fundusz Promocji Ryb
 •  Fundusz Promocji Roślin Oleistych (utworzony z dniem 1 sierpnia 2019)

Podmioty, o których mowa w art. 3 powyższej ustawy, są zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na ww. fundusze. Podmioty te składają Dyrektorowi Generalnemu KOWR deklaracje, w których wykazują wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji, z wyszczególnieniem odrębnie kwoty naliczonej i kwoty pobranej, za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale oraz bez wezwania Dyrektora Generalnego KOWR obliczają kwotę należną z tytułu naliczenia wpłaty na rzecz danego funduszu promocji za okresy kwartalne i przekazują tę kwotę w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Deklaracje wpłaty na fundusze promocji produktów-rolno spożywczych są składane na formularzu opracowanym i udostępnionym przez KOWR (FPZ f1).

Można je złożyć:

 • bezpośrednio lub listownie w OT KOWR właściwym ze względu na adres siedziby podmiotu zobligowanego do wpłat,
 • za pośrednictwem aplikacji ePUAP,  
 • za pośrednictwem portalu eRolnik (https://erolnik.govapl/#/)

Warunkiem złożenia deklaracji za pośrednictwem platformy ePUAP lub wypełnienia deklaracji przy wykorzystaniu platformy eRoInik jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!