[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
INFORMACJA
7 stycznia 2019

Wójt Gminy po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Parysów w 2017 roku, zgodnie z art. 13 ust  1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), informuje iż na w/w zadanie wpłynęła jedna oferta, złożona przez: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Parysów

Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2017 – 50.000,00 zł.

Złożona oferta została przez Komisję zarekomendowana do przyznania na jej realizację dotacji w wysokości 50.000,00 zł.

 

Wójt Gminy Parysów

/-/ Bożena Kwiatkowska

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!