[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
GOPS W PARYSOWIE REALIZUJE PROJEKT PT. „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W GMINIE PARYSÓW”
13 lipca 2021

1 czerwca 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie rozpoczął realizację projektu pt. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów”. Inicjatywa skierowana jest do 40 mieszkańców terenu Gminy Parysów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 9 osób z niepełnosprawnościami, korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w pakiecie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym oraz zawodowym. Okres realizacji projektu to 01.06.2021 r. – 31.05.2023 r., a jego wartość całkowita wynosi 674 665,00 zł (wartość dofinansowania – 539 732,00 zł).

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (24K,16M), w tym 9 osób z niepełnosprawnościami (7K,2M) korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie Gminy Parysów, poprzez realizację zindywidualizowanego wsparcia w ramach ścieżek reintegracji.  

Każda osoba objęta wsparciem w projekcie weźmie udział w pakiecie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym tj.:

  • Treningu integracji emocjonalnej,
  • Treningu kompetencji życiowych,
  • Treningu kompetencji społecznych/postaw przedsiębiorczych,
  • Warsztatach nowych technologii,
  • Indywidualnym wsparciu zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami.

W ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym przewidziane jest uczestnictwo w:

  • Indywidualnym doradztwie zawodowym,
  • Szkoleniu/ kursie zawodowym dla 20 UP (wraz z stypendium szkoleniowym i niezbędnymi składkami),
  • 6-miesięczntm stażu zawodowym dla 6 UP.

Projekt „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub szczegółowymi informacjami dotyczącymi jego realizacji prosimy o kontakt z biurem projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie

ul. Kościuszki 28

08-441 Parysów

Tel. 25 685 01 42

e-mail: [email protected]

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!