[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
dofinansowanie na zakup paneli fotowoltaicznych i kolektorów
7 stycznia 2019

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy Parysów informuje, o możliwości złożenia wniosków o dofinansowanie w wysokości około 80 % na montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Deklaracje można składać do 18 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Parysowie pokój nr 9 i 10. Druki deklaracji dostępne na dole strony.

Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie populacji ludzkiej oraz środowisko, w którym żyjemy. Emisja dużej ilości pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery, powstająca w trakcie spalania niskokalorycznych paliw stałych, jest częstą przyczyną schorzeń układu oddechowego, zwłaszcza u dzieci, i przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Dodatkowym problem są stale rosnące koszty konwencjonalnych paliw, energii elektrycznej oraz cieplnej.

Mając na uwadze narastające problemy, Urząd Gminy w Parysowie aktywnie prowadzi działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Chcemy wystąpić o pozyskanie środków i proponujemy mieszkańcom pomoc w zdobyciu dofinansowania, przeznaczonego na budowę indywidualnych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej.  Urząd Gminy Parysów planuje przystąpić do konkursu związanego z budową instalacji prosumenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE). Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji składać będzie gmina do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. W programie tym będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do poziomu 80 % kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia tj. 20 %, stanowić będzie wkład własny Mieszkańca. Planowany nabór wniosków o dofinansowanie przypada na maj 2016 roku. Co wiąże się z koniecznością zebrania deklaracji do 18 marca 2016 roku.

W momencie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy Parysów podejmuje dołożenia wszelkich starań w celu skutecznego złożenia wniosku i pozyskania środków na dofinansowanie zadań polegających na budowie:

 • instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej) składającej się z:
  • paneli fotowoltaicznych  w ilości i mocy dostosowanej do danego budynku mieszkalnego,
  • inwerter DC/AC trójfazowego,
  • okablowania wraz z instalacją towarzyszącą.
 • kolektorów słonecznych (produkcja energii cieplnej z energii słonecznej) składających się z:
  • 2 kolektorów, zbiornika 200 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej lub
  • 4 kolektorów, zbiornika 400 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej,

Szacowany koszty inwestycji dla poszczególnych zadań będzie wynosił:

Fotowoltaika
– Instalacja o  mocy ok. 2 kW  
ok. 8 paneli, 12 m2 netto,  
koszt instalacji ok 14 000 zł (8% VAT) , 
wkład własny ok 2 800 zł 
– Instalacja o  mocy ok. 3 kW  
ok. 12 paneli, 18 m2 netto,  
koszt instalacji ok 21 000 zł (8% VAT) , 
wkład własny ok 4 200 zł 

Kolektory słoneczne 
– Instalacja 2 kolektory (dla rodziny do 3 osób) 
3 – 4  m2 netto,  
zbiornik ciepłej wody o poj. 200 litrów 
koszt instalacji ok 18 000 zł, 
wkład własny ok 3 600 zł 
– Instalacja  4 kolektory (dla rodziny powyżej 3 osób) 
6 – 7  m2 netto,  
zbiornik ciepłej wody o poj. 400 litrów 
koszt instalacji ok 24 000 zł , 
wkład własny ok 4 800 zł 

Prosimy osoby zainteresowane przystąpieniem do programu o wypełnienie deklaracji odnośnie zapotrzebowania energetycznego budynku i urządzeń jakie Państwa posiadacie w budynkach oraz wskazanie jakimi instalacjami jesteście Państwo zainteresowani. Podpowiadamy, że optymalnymi wyborami są następujące możliwości:

 • panele fotowoltaiczne
 • kolektory słoneczne
 • panele fotowoltaiczne z kolektorami

Obecnie prosimy o wypełnienie deklaracji i dostarczenie ich do Urzędu Gminy  do pokoju nr 10 Dodatkowe Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy ul. Kościuszki 08-441 Parysów, tel. 25 -685-53-19

 

Pobierz:

1. Deklaracja,

2. Poradnik dotyczący wypełnienia deklaracji,

3. Prezentacja wizualna oraz przypuszczalne koszty.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!