[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Dofinansowanie na wymianę dachu z azbestu
31 października 2022

Wójt Gminy Parysów informuje, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę dachu z azbestu na budynku gospodarczym.

Nabór wniosków od 17 października 2022 r. do 15 listopada 2022 r.

Wnioski składane są w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Kto może ubiegać się o dotacje na wymianę dachu?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, z późn. zm.) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

  1. jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,
  2. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270),
  3. jest pełnoletnia.

Jaka jest wysokość wsparcia?

Dofinansowanie dotyczy powierzchni nie większej niż 500 m2. Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 40% standardowej stawki jednostkowej, która wynosi 100 zł/m2, tj. 40 zł/m2.

Aby otrzymać wsparcie, nie można rozpocząć wymiany eternitu przed złożeniem wniosku. Z kolei wymiana musi dotyczyć całego dachu na budynku i należy ją wykonać maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy z Agencją i nie później niż do końca grudnia 2025 roku.

Wsparcie będzie wypłacane po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Rolnicy będą mogli wnioskować o zaliczkę w wysokości 50%. Warunkiem jej wypłaty jest ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022   

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!