ug@parysow.pl 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie

Autor: parysow_admin

Informacja

Szczegółowe informacje nt. dostępności do świadczeń w ww. programach, warunków kwalifikacji pacjentów, zakresu wykonywanych  świadczeń dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-warszawa.pl  w zakładce programy profilaktyczne. W trosce o prawidłowy przebieg udziału w poniższych programach profilaktycznych,...

7 stycznia 2019

obchody 11 listopada

Te niezwykle radosne obchody Święta Niepodległości w Gminie Parysów rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele Parafialnym p. w. Wniebowzięcia NMP w Parysowie pod przewodnictwem księdza kanonika Włodzimierza Tendorfa. Po Mszy Św. zgromadzeni przemaszerowali na...

7 stycznia 2019

INFORMACJA

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Parysów dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21 213,23 zł....

7 stycznia 2019

Konsultacje

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Parysów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Zgodnie z art. 5a ust....

7 stycznia 2019

Piknik rodzinny połączony z otwarciem placu zabaw

8 października br. dla społeczności wsi Choiny był dniem niezwykle wyjątkowym. W tym dniu odbył się piknik rodzinny, podczas którego dokonano uroczystego otwarcia placu zabaw. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy – Bożena Kwiatkowska, Ksiądz Kanonik...

7 stycznia 2019

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Parysów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250...

7 stycznia 2019

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) Wójt Gminy Parysów  Zaprasza zainteresowanych do...

7 stycznia 2019

PROGRAM PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH

PROGRAM  PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, współorganizowany przez KRUS i realizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie. Program skierowany jest do objętych rolniczym systemem...

7 stycznia 2019

INFORMACJA

Urząd Gminy w Parysowie przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowym z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży ( detal) oraz w miejscu sprzedaży ( gastronomia) o dokonaniu opłaty III raty za korzystanie...

7 stycznia 2019

Złote gody

W dniu 21 września 2016 roku obchodzony był w naszej gminie Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów. Jest to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50-ciu i 60-ciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła się Mszą...

7 stycznia 2019
map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

E-mail

ug@parysow.pl

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!