Ankieta
7 stycznia 2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy Parysów,

W celu poprawienia jakości życia mieszkańców naszego gminy, Urząd Gminy tworzy Program Rewitalizacji Gminy Parysów. Obejmuje on działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów gminy, przyczyniając się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych. Stanowi również formalną podstawę do złożenia wniosku na pozyskiwanie m.in. środków europejskich na działania związane z rewitalizacją. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad Programem. Wyrażamy głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy i przedstawiciele organizacji społecznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji Parysowa pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszej Gminy.

Zależy nam na Państwa opinii na temat warunków życia oraz na identyfikacji miejsc wymagających rewitalizacji. Dlatego podjęliśmy badania sondażowe i tą drogą zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie w nich udziału i wypełnienie kwestionariusza ankiety. Wyniki badania posłużą do stworzenia Programu Rewitalizacji. Badania mają charakter anonimowy. Ankieta skierowana jest do osób pełnoletnich. Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji naszej Gminy i dziękujemy za czas poświęcony w związku z wypełnieniem ankiety.

Wójt Gminy Parysów
/-/ Bożena Kwiatkowska

Do pobrania:

Ankieta