[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
14 listopada 2023 roku oddano do użytku wyremontowaną szkołę podstawową oraz  nowy kompleks sportowo-rekreacyjny
16 listopada 2023

14 listopada 2023 roku została oficjalnie oddana do użytku zmodernizowana Publiczna Szkoła Podstawowa w Parysowie oraz nowo wybudowany kompleks sportowo-rekreacyjny. Społeczność szkolna, w tym nauczyciele, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście, zgromadziła się, aby uczestniczyć w uroczystości związanej z zakończeniem prac remontowych i inauguracją nowego etapu funkcjonowania placówki edukacyjnej.

Wśród gości, którzy uświetnili wydarzenie swoją obecnością, znaleźli się Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska, Pani Bożena Kwiatkowska – Wójt Gminy, Pan Marek Bogusz – Przewodniczący Rady Gminy, Pani Janina Piątek – wizytator Kuratorium Oświaty Delegatury w Siedlcach, Pani Elżbieta Woźniak–Sionek, Ks. Kanonik Włodzimierz Tendorf, pracownicy urzędu gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, wykonawca robót, inspektorzy nadzoru, rada rodziców, nauczyciele, uczniowie szkoły oraz mieszkańcy gminy.

Ceremonię rozpoczęto serdecznym powitaniem gości oraz wyrażeniem wdzięczności dla wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu tej inwestycji.

Następnie głos zabrała Pani Wójt Bożena Kwiatkowska, która podkreśliła istotę inwestycji dla lokalnej społeczności. Wyraziła nadzieję, że odnowiona szkoła stworzy lepsze warunki nauki i przyczyni się do oszczędności związanych z eksploatacją budynku. Pani Wójt podziękowała Pani Marszałek Janinie Ewie Orzełowskiej za wsparcie finansowe oraz radnym gminy, firmie realizującej inwestycję, inspektorom nadzoru oraz społeczności lokalnej za ich zaangażowanie.

W ramach prac modernizacyjnych przeprowadzonych w budynku szkoły, zrealizowano szereg działań, takich jak docieplenie i odnowa elewacji, wymiana części dachu, ocieplenie dachu sali gimnastycznej, montaż instalacji wentylacyjnej, wymiana źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji fotowoltaicznej, wymiana instalacji elektrycznej, oraz wiele innych. Dodatkowo, oddano do użytku nowy kompleks sportowo-rekreacyjny, obejmujący m.in. bieżnię prostą, skocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Teren został również zagospodarowany zielenią, a koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 7 832 681,19 złotych, z czego 4 miliony złotych pochodziły ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska podczas swojego przemówienia podkreśliła rolę współpracy dla osiągnięcia zamierzonych celów, życząc jednocześnie wielu sukcesów. Pani wizytator, Janina Piątek, reprezentująca Dyrektora Kuratorium Oświaty Delegatury w Siedlcach, pogratulowała inwestycji i podziękowała wszystkim za zaangażowanie w realizację tego ważnego przedsięwzięcia.

Po przemówieniach odbyło się poświęcenie wszystkich pomieszczeń i kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Goście mieli okazję obejrzeć wyremontowane sale lekcyjne i gimnastyczne, a także inne zmodernizowane pomieszczenia. Uroczystość uświetnili także uczniowie, prezentując swoje umiejętności taneczne, akrobatyczne i aktorskie. Całość zakończono wspólnym obiadem.

Oddanie do użytku zmodernizowanej szkoły podstawowej stanowi krok w kierunku zapewnienia lepszych warunków edukacyjnych dla kolejnych roczników uczniów.

 

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!