[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
30 kwietnia 2021

Gmina Parysów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie

realizuje projekt pt. „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE PARYSÓW”

Projekt skierowany jest do mieszkańców i mieszkanek gminy Parysów, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób w wieku poprodukcyjnym oraz osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest poprawa jakości życia 25 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez realizację zindywidualizowanego wsparcia zwiększającego dostęp do usług społecznych, w tym:

– 15 miejsc opieki w Klubie Wsparcia Seniora,

– 5 miejsc świadczenia usług opiekuńczych / usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla 10 osób,

W ramach projektu uruchomiona zostanie wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego
i wspomagającego.

 

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2023 r.

Całkowita wartość projektu: 1 037 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 964 874,08 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji projektu prosimy o kontakt z biurem projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie

Kościuszki 28

08 – 441 Parysów

Tel. 25 6850142

e-mail: [email protected]

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!