Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Parysów
7 stycznia 2019

Gmina zgodnie z art 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 13  września  1996  r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest zobowiązana do corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji jej możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym. Poniżej zamieszczone zostały wymagane opracowania za kolejne lata.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Parysów za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Parysów za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Parysów za 2018 rok