Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej – Dyrektor Alicja Michalczyk
7 lutego 2019

Publiczna Szkoła Podstawowa i Punkt Przedszkolny w Woli Starogrodzkiej – Dyrektor Alicja Michalczyk

Adres: Wola Starogrodzka 102a, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 55 46
e-mail sp.wolastarogrodzka@op.pl